KSH adatok februárról

Az ipari termelés volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva 2011 februárjában 14,3%-kal nőtt, a munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal.

A termelés az év első két hónapjában 13,8%-kal magasabb volt, mint 2010 azonos időszakában. A szezonálisan és munkanaptényezővel is kiigazított februári ipari termelési index januárhoz képest 0,9%-kal emelkedett.

Az ipari kibocsátás februári, több mint 14%-os – a januárinál nagyobb mértékű – bővülésében az előző évi alacsony bázis hatása is érvényesül. Tavaly februárban a termelésben kisebb mértékű, 8,2%-os volumennövekedést mértünk. Az ipari termelés motorja változatlanul az exportorientált vállalatok teljesítménye, a hazai eladások nem érték el a 2010. februári szintet.

Az ipari export 2011 első két hónapjában és februárban közel azonos mértékben, 18,5, illetve 18,4%-kal bővült 2010 azonos időszakához viszonyítva. Az exportértékesítés több mint felét a feldolgozóipar két alága adta. Az év második hónapjában a feldolgozóipari kivitel közel háromtizedét képviselő számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának exportvolumene átlag feletti mértékben, 24,1%-kal emelkedett. A másik meghatározó alág, a feldolgozóipari export egynegyedét adó járműgyártás kivitele 17,2%-kal volt magasabb.

Az ipar január-februári belföldi értékesítése 6,3, a februári ennél kisebb mértékben, 2,7%-kal csökkent 2010 azonos időszakához képest. A feldolgozóipar belföldi eladásai az év második hónapjában 4,6%-kal nőttek, amihez elsősorban az igen alacsony bázis járult hozzá.

Az ipar nemzetgazdasági ágai közül 2011 februárjában a feldolgozóipar termelése az előző év azonos hónapjához viszonyítva 15,5%-kal emelkedett. A csekély súlyú bányászat volumene 43,4%-kal bővült, nagyrészt a földgázkitermelés, valamint a kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás alágazatok kiemelkedő teljesítményének köszönhetően. Az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 2,1%-kal haladta meg a 2010. évi bázis szintjét, elsősorban az előző évinél hidegebb időjárás hatására (az Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint 2011 februárjában a 2010. februári átlagos középhőmérsékletnél 0,6C-kal kevesebbet mértek).

2011 februárjában a feldolgozóipar tizenhárom alága közül – egy kivételével – mindegyikben termelésbővülést regisztráltunk. A jelentősebb súlyú alágakból a feldolgozóipari termelés több mint egyötödét adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása jelentősen, 27,2%-kal bővült. Az alágon belüli növekedés motorját a híradás-technikai berendezések iránti tartós keresletélénkülés jelenti. A második legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés közel egyötödét jelentő járműgyártás kisebb mértékben, 13,9%-kal emelkedett. A harmadik legnagyobb alág, a feldolgozóipari termelés csaknem egytizedét kitevő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása kismértékben, 1,4%-kal nőtt, nagyrészt az értékesítés egyharmadát kitevő exporteladások élénkülésének köszönhetően; a hazai eladások csökkentek. A feldolgozóipari termelésből mintegy 8%-ot képviselő gép, gépi berendezés gyártása 40%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. Az alág jó teljesítményét a rendelésmutatók is tükrözik. Számottevő volumenbővülést regisztráltunk a közepes súlyú fémalapanyag és fémfeldolgozási (20,9%), valamint a gumi-, műanyag és nem fém ásványi termék gyártásában (15,9%) is. Tartóssá vált a növekedés a legkisebb súlyú alágban is: a textília, ruházat, bőr és bőrtermék gyártása 30%-kal volt magasabb, mint tavaly ilyenkor, nagyrészt a külpiaci értékesítés kedvező alakulása eredményeként.

2011 februárjában a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelése jelentősen, 28,3%-kal nőtt 2010 azonos hónapjához viszonyítva. Az új exportrendelések 29,6, az új belföldi rendelések 16,7%-kal emelkedtek. Az összes rendelésállomány 19,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

2011 első két hónapjában az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés 8,2%-os bővülése a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében – a 2010. ilyenkori 9,6%-os létszámcsökkenéssel szemben – 5,3%-os létszámnövekedés mellett következett be.
2010 azonos időszakához képest az ipari termelés 2011 első két hónapjában Magyarország minden régiójában nőtt. A legnagyobb mértékű volumenbővülés Észak-Magyarországon (18,6%), a legkisebb a Dél-Alföldön (4,8%) figyelhető meg.