Húzóágazatok szakmai konzultációja

Szakmai konzultáció: utazásszervezők és -közvetítők, idegenvezetők, adótanácsadók, építésügyi vállalkozók megkérdezésével.

Az Európai Bizottság a tagállamokkal együttműködésben meg kívánja vizsgálni, hogyan működnek a gyakorlatban, és mennyiben jelentenek hatékony szabályozást a szolgáltatási ágazat tekintetében elfogadott egyes uniós jogszabályok. A vizsgálat lehetővé teszi, hogy feltárjuk az esetleges szabályozási hiányosságokat, ellentmondásokat, alkalmazási nehézségeket, és javaslatot tegyünk a kijavításukra. Az a célja a vizsgálatnak, hogy a legfőbb érintettek, azaz maguk a piaci szereplők szemszögéből nézve adjon képet a szolgáltatások piacának működéséről.

A vizsgálatba a szolgáltatási piac azon szegmenseit vonják be, amelyek a foglalkoztatási potenciál, illetve a gazdasági növekedés tekintetében húzóágazatnak tekintendők. Ezek között szerepel az utazásszervezői és -közvetítői szolgáltatás, az idegenvezetői tevékenység, valamint az adótanácsadói tevékenység és egyes építőipari szolgáltatások.

Az Európai Bizottság egy-egy kérdőívet állított össze a tagállami szabályozások pontos feltárására.

Az Ön tapasztalataira is támaszkodni kívánunk azért, hogy minél pontosabb képet alkothassunk róla, ténylegesen hogyan érvényesül a jogalkalmazás a gyakorlatban.

További információk ITT.