Visszaigényelhető a kifizetetlen beszerzések áfája

Többféle módon – egy speciális kérelem benyújtásával vagy a rendszeres áfa bevallásban – is visszaigényelhető a kifizetetlen beszerzésekhez kapcsolódó áfa.

2011.szeptember 29. (MTI)

A 2011. szeptember 27-ét megelőzően utoljára esedékes és beadott áfa bevallásban – ki nem fizetettség miatt – szereplő negatív áfát a havi és a negyedéves bevallók a 2011. október 20-ig benyújtandó, az éves bevallók pedig a 2012. február 25-ig esedékes áfa bevallásban igényelhetik vissza.
A vállalkozás megteheti azt is, hogy nem a soron következő bevallásában, hanem az adóhatósághoz benyújtott külön kérelemben igényli vissza ezt a negatív áfát 2011. október 20-ig, amely jogvesztő határidő.
A kérelem benyújtására az adóhatóság az általános forgalmi adó bevallásra szolgáló 1065, illetve 1165 számú nyomtatványokat tette alkalmassá, egy igénylésre szolgáló kérelem lappal kiegészítve (1065-KER, 1165 KER). A kérelemre történő visszaigénylés útját választó adózóknak nem szükséges megvárniuk a legközelebbi bevallásuk esedékességét, hanem azt 2011. október 20-ig bármikor benyújthatják.
A vállalkozás akkor sem veszíti el a ki nem fizetett beszerzésekhez kapcsolódó áfát, ha az ismertetett módok egyikén sem él a visszaigénylés lehetőségével. Ebben az esetben a negatív áfát a későbbiekben benyújtott bevallásában a fizetendő adót csökkentő tételként számolhatja el, illetve a bevallásban az általános törvényi feltételek mellett igényelheti vissza.
Ismételt ellenőrzés iránti kérelem benyújtására 2011. október 20-ig van lehetőség, kizárólag a korábban megállapított jogkövetkezmények (adóbírság, késedelmi pótlék) felülvizsgálata céljából.
A NAV a jogosulatlan igénylések megakadályozása érdekében fokozottan ellenőrzi a visszaigénylésre vonatkozó kérelmeket és bevallásokat, a levonási jog gyakorlásának alapjául szolgáló bizonylatok tartalmi hitelességét is vizsgálva – olvasható a közleményben.

Az Európai Unió Bírósága július 28-án hirdette ki ítéletét, miszerint nincs összhangban az európai uniós joggal a magyar áfa-szabályozásnak az a része, amely kizárja a ki nem fizetett beszerzésekhez kapcsolódó áfa-visszatérítést. A döntés miatt az államnak mintegy 250 milliárd forint áfát kell visszafizetnie a vállalkozásoknak. A kiutalás teljesítésére egymillió forint alatt 30, afelett 45 nap áll az adóhatóság rendelkezésére.

Hirdetés