A hazai mezőgépgyártás jövője

A magyar mezőgépgyártás is része lesz a Nemzeti Vidékstratégiának, mondta Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár A hazai mezőgépgyártás jövője című konferencián, az OMÉK-on.

Az államtitkár hangsúlyozta, az Európai Unió az agrárágazat versenyképességének fejlesztésében látja a fenntartható élelmiszertermelés jövőjét, ehhez viszont elengedhetetlen a mezőgazdaságot kiszolgáló modern géppark. A magyar mezőgazdaság a piaci versenyben csak akkor lehet eredményes, ha nemcsak az agrártermékeket előállító termelőket, hanem az agrárágazathoz szorosan kötődő gépgyártást is helyzetbe hozza. A brüsszeli tárgyalások eredményeként a Közös Agrárpolitika (KAP) a 2014-2020 időszakában is kiemelt területként kezeli a tagállamok műszaki fejlesztésének elősegítését.

Magyarországon több mint 160 vállalkozás foglalkozik mezőgazdasági gépekkel előállítóként, beszállítóként vagy forgalmazóként.

Az elmúlt 10 évben számottevően javult a magyar mezőgazdaság gépellátottsága, valamint a gépesítés színvonala. Tíz év alatt az agrárium képviselői 770 milliárd forint értékben vásároltak és helyeztek üzembe új technikát, amely nagyrészt minőségi cseréket és a gépi kapacitások növekedését tette lehetővé. Az új Magyarország Vidékfejlesztési Program (UMVP) támogatásaival a mezőgazdaság technológiai megújítását, a termelők gép- és technológiai beszerzéseit teszi lehetővé.

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) még az idén meghirdeti a Kertészetek korszerűsítését támogató pályázatát, amelynek forrásait a gazdák technológiai berendezések megújítására is fordíthatják – erősítette meg Czerván György.

Fontos kiemelni – folytatta –, hogy a magyar mezőgazdasági gépgyártás is hozzájárul a külkereskedelmi mérleg javításához, hiszen az ágazat nettó exportőr.

A gazdasági válság a mezőgép előállítást is visszavetette, a legtöbb terméket 2008-ban állította elő az ágazat. A VM álláspontja szerint a magyar mezőgazdaságnak szüksége van erős és fejlett mezőgépiparra, amely képes a hazai követelményeknek megfelelően fejleszteni és rugalmasan kezelni a kis- és nagyüzemek gépesítési igényeit is. Az ágazat munkahelymegőrzés és esetleges bővítés szempontjából illeszkedik a kormány programjába, mert a több, tradicionális szakmának helyet adó üzemek helyben, a vidéki lakosságnak biztosítanak megélhetést – emlékeztetett az államtitkár.

Hirdetés