Megkezdődött a közönséges búza 2011/2012. gazdasági évben rögzített áron történő intervenciós felvásárlása

Az Európai Unió szintjén a 2011/2012. intervenciós időszakban rögzített áron felvásárolható búza maximális mennyisége 3 millió tonna.

Az MVH közleménye szerint: ” Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó gabonaintervenció célja a gabonapiac stabilizálása és a gabonaszektor mezőgazdasági termelőinek megfelelő életszínvonal biztosítása. A gabonaintervenció első lépése a felvásárlás, amelynek során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) megvásárolja a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően (XVI. Kapcsolódó jogszabályok és közlemények) felajánlott gabonaféléket. Európai Unió szintjén a 2011/2012. intervenciós időszakban rögzített áron felvásárolható búza maximális mennyisége 3 millió tonna.

Tekintettel arra, hogy a 2011/2012. gazdasági évben az MVH a szükséges raktárkapacitás többszörösével rendelkezik, előnyben részesíti a beszállításos átvételeket. Intervenciós felvásárlásra az Európai Unió területén betakarított, homogén, per-, teher- és igénymentes, legalább 80 tonna mennyiségű búza, ajánlható fel, amely megfelel az 1. számú mellékletben megadott minőségi követelményeknek. A 2011/2012. gazdasági évben közraktározott áru is felajánlható intervencióra azzal, hogy közraktározott áru felajánlása esetén a felajánló a közraktározás tényét köteles a felajánlási adatlapon az MVH-val közölni.

A felajánlott búza átvétele történhet beszállítással vagy a felajánláskori tárolás helyén (in-situ módon). Mindkét esetben a felajánlónak meg kell jelölnie azon intervenciós raktározási helyszínt, ahová a búza betárolását beszállításos módon javasolja – in-situ esetben az említett raktározási helyszín nem lehet a felajánláskori helyszín.

A felajánlási időszak 2011. november 1-je és 2012. május 31-e közötti időszak.

További információk és letölthető adatlapok itt.