Már hatályosak az új ekáer szabályok

Első alkalommal március 11-től kell kockázati biztosítékot nyújtaniuk az erre kötelezett, kockázatos termékeket fuvarozó vállalkozásoknak.

Azok a vállalkozások, amelyek szerepelnek a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, mentesülnek a kockázati biztosíték fizetésének kötelezettsége alól.

Az alapvető szabály nem változik a módosított törvényben: minden útdíjköteles – 3,5 tonna össztömeget meghaladó – járművel történő fuvarozás feltétele az, hogy a fuvarozó rendelkezzen ekáer-számmal.

A nemzetgazdasági miniszter végrehajtási rendelete tartalmazza azokat az eseteket, amelyekben akkor is az ekáer alá tartozik a szállítás, ha nem útdíjköteles járművel végzik azt. Az ilyen jármű össztömege nem haladhatja meg a 3,5 tonnát.

A végrehajtási rendelet szerint az Európai Unió más tagállamából Magyarországra, akár innen külföldre, továbbá belföldön belül is csak ekáer-számmal lehet fuvarozni útdíjköteles járművel. 

Az ekáer-számot az exportáló feladónak, import terméknél a magyar címzettnek, belföldi fuvarozásnál pedig szintén a feladónak kell megkérnie. 

A számhoz az ügyfélkapun történő regisztrációval megszerzett felhasználónévvel és jelszóval lehet hozzájutni. Minden szám egy fuvart takar. 

Mentesül az ekáer-szám megkérése alól a 20 kilométeren belüli szállítást végző fuvarozó. Ehhez egy évre szóló egyedi mentesítést kell kérnie, amelyet a lejáratát megelőzően, legfeljebb 90 nappal lehet meghosszabbítatni. 

Nem tartozik az ekáer hatálya alá – egyebek mellett –  az alkoholtermék, a sör, a bor, a pezsgő, a dohánygyártmány, az 
ásványolajtermék, a bioetanol, a biodízel, az E85, a hulladékok – beleértve a fémhulladékot is – valamint a postán szállított termék sem.

A biztosítéknak folyamatosan el kell érnie a bejelentést megelőző 45 napban szállított kockázatos termékek együttes, áfa nélkül számított ellenértékének 15 százalékát.

(MTI – mti.hu, 2015.02.28.)

HirdetésBeszerzői Bár 4.0 Budapest, 2022.10.13.