Az MLBKT Beszerzési Menedzser Indexe – 2015. május

Visszatért a mostanában szokásos bővülési ütem

 
A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított júnusi értéke: 55,1.

A korábbi májusokkal összevetve az idei érték magasabb a hosszú távú májusi átlagnál (52,2), és az elmúlt három év májusainak átlagánál is (51,4).

A felmérésben vizsgált részindexek többsége növekedett áprilishoz képest.

A foglalkoztatottságindex értéke 50,0 pont felé került ebben a hónapban, és az elmúlt egy év értékei április kivételével növekedésre utalnak.

Történeti áttekintés

A Beszerzési Menedzser Index májusban

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított májusi értéke: 55,1. 2013 áprilisától kezdve augusztusig az index értéke folyamatosan ingadozott 50 pont körül, nem mutatva semmilyen határozott trendet, most azonban huszonkettedik hónapja tart már a bővülés. Az elmúlt egy évben egyszer sem volt 50,0 pont alatt az index, ami arányaiban kedvezőbb a 2013. június – 2014. május között eltelt évhez képest. A 2015. május havi index 3,9 százalékponttal magasabb az áprilisi értéknél (51,2), és hasonló ütemű bővülést jelez ez év január-március hónapjaihoz képest. Május összességében átlag feletti hónap volt a korábbi. Az elmúlt három évben a májusi átlag ez alatti, 51,4 pont volt. Az idei érték a legmagasabb májusi érték 2000 óta.

 

A Beszerzési Menedzser Index komponensei

A termelési mennyiség indexe növekedett áprilisi értékéhez képest, és egy havi szűkülés után a termelt mennyiség emelkedését jelzi ötödik hónapja. A mostani érték kiemelkedőnek számít, az elmúlt 20 évben egyszer sem volt magasabb az index értéke májusban.

Az új rendelések indexe enyhébben nőtt, és a mostani így a hetedik legmagasabb májusi érték 1995 óta. Az új rendelések állománya magasabb lett, és felülmúlja az 1995 óta mért hosszú távú átlagot, valamint az elmúlt három év átlagát is.

A májusi szállítási átfutási idő ideje hosszabb lett áprilishoz képest, de az ütem rendkívül enyhe. A korábbi májusi értékeket nézve az idei a tizenkettedik legmagasabb érték. Az index értéke hatvankilenc hónapból hatvannégyszer volt 50,0 pont alatt, amire korábban nem volt példa. Utoljára 2013 márciusában és 2015 áprilisában volt 50,0 pont felett az index értéke.

A vásárolt készletek egy hónap szűkülés után növekedni kezdtek, enyhe ütemben. Az idei májusi érték az elmúlt húsz év értékei alapján átlag feletti, de csak a tizenkettedik legnagyobb májusi. 2012-ben nyolc alkalommal jelzett növekedést az index, ez 2013-ban kilencre emelkedett, amit 2014-ben is tartott. Idén eddig négy hónapnál járunk.

2013-ban a foglalkoztatottsági index csak négy hónapban mutatott csökkenést. Május-július között folyamatosan csökkenést mértünk, majd decemberben is 50,0 pont alá csökkent az index értéke. 2014 januárjától majdnem mindig bővülést mértünk, csak a májusi érték jelzett enyhe csökkenést, megtörve a trendet. Az e havi újból növekedést jelez. Értéke magasabb lett áprilishoz képest, és a második legmagasabb májusi 1995 óta.

 

Az Üzleti Jelentések felmérés további eredményei

A beszerzési mennyiség indexe növekedett áprilisi értékéhez képest, és egyúttal a mennyiség emelkedését is jelzi. A mostani érték felülmúlja az elmúlt három év átlagát, és a hatodik legmagasabb májusi adat. A beszerzett mennyiség egy hónapig csökkent mindössze, mielőtt megszakadt a jelenség.

A beszerzési árak esetében az árak növekedési üteme folytatódott, és erősebb növekedésbe váltott válaszadóink jelzése szerint. Ezzel a beszerzési árak egy hónap után csökkenés után második hónapja emelkednek. A mostani ütem 1995 óta vizsgálva a tizenkettedik legmagasabb májusi.

A késztermékkészletek szintje májusban is alacsonyabb lett. A korábbi májusi értékeket nézve az idei átlagosnak mondható, és a tizenkettedik legmagasabb 1995 óta. A mutató 2010 júniusa óta 50,0 pont alatt tartózkodott, a 2011 márciusi-áprilisi növekedés ezt a 9 hónapos trendet szakította meg, hogy ingázzon 50,0 pont körül. 2014-ben az első három hónapban a késztermékkészletek emelkedését regisztráltuk, aztán viszont három hónapig zsinórban csökkent a késztermékkészletek szintje, egészen júliusig, hogy decemberben ismét csökkenést jelezzen.

A külpiaci mutatók közül az importindex értéke csökkent áprilishoz képest, de egy havi szűkülés után ötödször jelzi az import mennyiségének újbóli növekedését. A másik külpiaci mutató, az exportindex esetében hasonló folyamatról beszélhetünk. Az index értéke ez esetben is csökkent az előző hónaphoz képest, és 50,0 pont felett maradt. 2013 óta az év május kivételével folyamatosan bővülést jelzett. Tizennyolc hónapos bővülés szakadt meg 2014 decemberében, hogy most újrainduljon, már ötödik hónapja..

Ebben a hónapban fólia, műanyaggranulátum, fűrészpor, PVC por, mogyorókészítmények, műanyag alapú alapanyagok, alumínium és foszfor alapanyagok kapcsán jeleztek válaszadóink jelentősebb áremelkedést. Hiány volt kaucsuk és PVC por esetében. Jelentősebb árcsökkenésről számoltak be a válaszadóink pácolt lemez esetében.

 
Információk és módszertan
 
Az Üzleti Jelentések a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) havonta megjelenő kiadványa. Az Üzleti Jelentések 100 feldolgozóipari vállalat beszerzésért felelős vezetői körében havi rendszerességgel végzett kérdőíves információgyűjtésen alapul. havi rendszerességgel végzett megkérdezéseket az MLBKT megbízásából a MATYUSZ-REC Kft. végzi. A felmérés módszertanát az Egyesült Államok Ellátási Lánc Menedzsment Intézete (Institute for Supply Management) dolgozta ki. A Beszerzési Menedzser Index (BMI) egy összetett mutatószám, öt egyedi index súlyozott átlaga: új rendelések – 0,3; termelési mennyiség – 0,25; foglalkoztatás – 0,2; szállítási átfutási idő – 0,15; vásárolt készletek – 0,1. A BMI 50% feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülésére, 50% alatti értéke a recesszió irányába való elmozdulásra utal. A vállalatok által adott válaszok az előző hónaphoz viszonyított változást jelzik. Az index kiszámítása a válaszok százalékos megoszlásán alapul: a pozitív (nőtt) válaszok százalékos arányához hozzáadjuk a változatlan válaszok felét. Az így kapott index 100%-os értéke azt jelzi, hogy valamennyi vállalat növekedésről, fellendülésről számolt be.