Fővárosi közbeszerzés: kiszervezve

A fővárosi önkormányzat közműcégeinek közbeszerzéseit fogja bonyolítani a nemrég indult Fővárosi Közbeszerzési Kft. Az évi 300 milliárdos közbeszerzési keret felett opponáló cég az Index információi szerint “nemcsak a pályázatok bonyolítását vinné el a cégektől, mint az az erről szóló közgyűlési rendeletben szerepelt, hanem már az ajánlatkérési szakaszban is beszállna.” 

beszerzoi_bar_37Horváth Ferencet, az Electool közbeszerzési szolgáltatásokért felelős vezetőjét kérdeztük arról, hogy beszerzési szakmai szempontok alapján mi a véleménye a hírről.

A néhány milliárd vagy néhány tízmilliárd forint működési költségű vállalatok -az érintett fővárosi társaságok ilyenek- általában saját beszerzési szervezetet működtetnek. A hatékonysági okból történő kiszervezés e méret alatt, vagy mint a globális társaságok szolgáltató központjainak esetében, e méret felett fordul elő gyakran. Egyéb esetben ritkán előforduló beszerzési tárgy, házon belül meg nem lévő tudás, vagy a beszerzési szervezet átmeneti túlterheltsége miatt szokott sor kerülni a beszerzési tevékenység részleges és ideiglenes kiszervezésére.

A beszerzés alapvető célja a folyamatos ellátás biztosítása. A véleményformáláshoz a rendelkezésemre álló információknál jobban kellene ismernem a kiszervezés célját és a létrehozott szervezet jövőbeni működését. A viszont elmondható, hogy a folyamatokat jól kialakítva, és azokat az érintettekkel elfogadtatva mindkét modell működőképes. Cégvezető, beszerző és közbeszerző kollégáink felé kommunikálni kellene a célokat, láttatni és megint csak jól kommunikálni az előnyöket. Be kell mutatni az együttműködés szabályait és folyamatát.

Hasonló döntés előtt áttekinteném az érintett társaságok tevékenységét, költésszerkezetét, beszerzési folyamatait, szerződéses állományát, éves és középtávú üzleti, beszerzési valamint beruházási terveit. Ezt követően csoportszinten is terveznék, majd igyekeznék először leszedni az alacsonyan függő gyümölcsöket és nagyon figyelnék a folyamatos ellátás biztosítására.

A tervezett működés szempontjából a legnagyobb buktató a bevont társaságok vezetésének az ellenállása vagy vonakodó együttműködése lehet.

Jelen esetben nem beszerzésszakmai döntés született. A költési szerkezetek áttekintését követően bizonyos, többnyire indirekt beszerzési tárgyakat közösen tendereztetnék, szerződéseket, keretmegállapodásokat kötnék, idővel elvinném a szolgáltatást a központosított közbeszerzéshez hasonló irányba is. Ezt lépésenként, informatikával és beszerzési controllinggal megtámogatva, szolgáltató szellemben, az érintettek felé folyamatosan kommunikálva tenném.

A specifikus beruházások és direkt közbeszerzések központosítása, tekintettel az érintett társaságok szerteágazó tevékenységi köreire és vezetőik önálló felelőségére azt gondolom, hogy nem lesz tartós.

Jó kommunikáció és jól kialakított együttműködés mellett 6-12-18 hónap alatt a modell bizonyíthatja életképességét. Hasonló esetben kritikus lehet a központi beszerző szerv szakértőinek és vezetőinek a felkészültsége és az együttműködésre kötelezett társaságok érzékelhető vagy rejtett ellenállása.

Szerencsés esetben létrejöhet egy felkészült nagy hozzáadott értéket biztosítani képes központosított közbeszerzési szervezet. Az érintett társaságokra is ható módon javul a tervezés, dedikált csatornákra terelődnek, sztenderdizálódnak a közbeszerzési folyamatok. Beszerzést és költésmenedzsmentet támogató informatikai megoldások terjedhetnek el a fővárosi társaságoknál. Az ajánlatkérő nem egy-egy hazai méretű közép vagy nagyvállalat, hanem egy többszáz milliárdos éves beszerzési volumenű professzionális szervezet lehet, melyre az ajánlatkérések és tárgyalások során lehet építeni.