Közeledik az év Supply Chain eseménye: az MLBKT 27. Kongresszusa!

November 13–15. között immár 27. alkalommal rendezi meg a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság az év logisztikai eseményét, az MLBKT Kongresszust Siófokon. A Kongresszus címe (Digitális LÁNCreakciók) jól érzékelteti, hogy mi áll az idei rendezvény fókuszában. Az ellátásilánc-menedzsment területén jelenleg is zajló, digitalizáció által „fűtött” rohamos fejlődést járjuk körül és megvizsgáljuk, hogy az ellátási láncok hogyan reagálnak a körülöttük lévő változásokra.

Mikor láncreakcióról beszélünk történések, események gyors egymásutániságára és egy viharosan gyorsuló változási folyamatra gondolunk. A digitális technológia fejlettségének „kritikus tömege” által beindított robbanásszerű fejlődés az ellátásilánc-menedzsment szektorban is egy sajátos láncreakció képét festheti fel a szakemberek számára.

A „láncreakció” szó ugyanakkor eszünkbe juttathatja a láncok reakcióját is, vagyis azokat a jövőbe tekintő válaszokat, amelyeket az ellátási lánc menedzselésével foglalkozó szakmai közösségünk ad a rohamtempóban változó társadalmi, gazdasági, technológiai és természeti környezetünk által támasztott kihívásokra.

De hol jár és hová tart most ez a láncreakció? Ki, hol tart a változásokra való reagálásban? Kinek, milyen gyakorlati megoldásai vannak a külső környezet kihívásaira? Hogyan tudunk felkészülni a jövőben várható állapotokra? A válaszokban kellő helyet kapnak-e az emberi erőforrással való hatékony és felelős gazdálkodás megfontolásai, továbbá a drámai módon változó fogyasztói attitűdökre való adekvát reagálások?

Az előzőekben felvetett kérdéseket szeretnénk különböző aspektusokból megvitatni az MLBKT 27. Kongresszusán. Hagyományainkhoz híven az ellátásilánc-menedzsment valamennyi részterületére szeretnénk kitekinteni. Nagyon fontosnak tartjuk a már működő megoldások és a jövőre vonatkozó elképzelések bemutatását egyaránt. . Azt szeretnénk elérni, hogy e széles szakmai terület különféle szereplői közötti tudásátadásból is jöjjön ki egy komoly energiákat felszabadító szellemi láncreakció.

Az előző évekhez hasonlóan most sem lesz hiány a gyógyszeripart, a beszerzést, az e-kereskedelmet, a leant, az intralogisztikát, az innovatív megoldásokat és a HR-kérdéseket érintő témakörökből.

De számos speciális témakört is érintünk. Ilyenek többek között:

  • a digitalizáció hatása a beszállító-kiválasztásra,
  • hibrid szervezeti megközelítés az európai indirekt beszerzések terén,
  • az indirekt beszerzés kognitív transzformációja,
  • az értékesítői oldal szempontjai a beszerzést végző cégek kiválasztásánál.

Az előzetes programért és további hasznos információkért látogasson el weboldalunkra: MLBKT Kongresszus

- H I R D E T É S -